X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
شنبه 3 فروردین‌ماه سال 1392

تعاریف بازی بیلیارد


 


تعاریف
فریم - Frame :
یک فریم عبارتند از مدت زمانیکه اولین ضربه برای پخش کردن توپ ها زده می شود تا :
1- یک بازیکن در نوبت خود بازی را واگذار نماید.
2- یا فقط زمانیکه توپ سیاه روی میز است ضربه زننده به دلیل داشتن امتیاز بیشتر از (1+7 ) فریم را می برد .
3- یا فقط زمانیکه توپ سیاه روی میز است با افتادن توپ سیاه در پاکت یا ارتکاب هر خطا فریم پایان می یابد.
تذکر: بازیکن ضربه زننده اگر بخواهد می تواند برای بالا بردن برک خودش به بازی ادامه دهد ولی نتیجه تغییر نمی کند.
یک بازی :
یک بازی از تعدا فریم های مقرر شده تشکیل می گردد.

توپ ها :
1- توپ سفید که کیوبال (Cue ball ) نامیده می شود.
2- 15 توپ قرمز و 6 توپ رنگی که به عنوان توپ های هدف (Object ball) می باشد.


ضربه زننده :
ضربه زننده کسی است که در حال بازی است تا زمانیکه داور پایان نوبت او را اعلام نماید.
ضربه :
1- زمانیکه ضربه زننده با نوک چوب به توپ سفید (Cue ball ) میزند ضربه ایجاد می شود.
2- ضربه زمانی درست است که هیچ تخطی از قانون صورت نگیرد.
3- تا زمانیکه کلیه توپ ها ی روی میز به صورت ساکن و بیحرکت قرار نداشته باشند ضربه کامل نیست .
4- ضربه می تواند به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به شکل ذیل انجام شود.
الف- اگر توپ سفید بدون تماس با باند به توپ هدف برخورد نماید ضربه مستقیم خواهد بود.
ب- اگر توپ سفید قبل از برخورد با توپ هدف با یک یا چند باند تماس پیدا کند ضربه غیر مستقیم انجام شده است.انداختن توپ در پاکت ( POT) :
زمانیکه توپی قانونی و بدون ارتکاب خطا وارد پاکت شود عمل POT صورت گرفته است .
Break:
تعداد توپهایی که یک بازیکن در یک نوبت از بازی POT کرده و امتیاز کسب می کند Break می نامند.
توپ در دست ( Ball in hand )
1- توپ سفید یا (کیوبال) زمانی در دست است که :
الف – قبل از شروع فریم باشد.
ب – یا توپ سفید داخل پاکت بیفتد.
پ – یا توپ سفید خارج میز پرتاب شود.
ت – در زمانی که در آخر بازی به روی توپ مشکی امتیازات مساوی می شود در آن زمان می بایست توپ 7 سر جایش و کیوبال، در منطقه D بال این هند می شود.
2- توپ سفید در دست خواهد بود تا :
الف – به طور قانونی بازی انجام شود.
ب- یا خطایی توسط بازیکن ضربه زننده صورت گیرد.
توپ در جریان بازی – Ball in play
1- تا زمانیکه توپ سفید در دست نباشد در جریان بازی است.
2- توپ های قرمز از شروع فریم تا افتادن در پاکت و یا پرتاب شدن به بیرون میز در جریان بازی هستند.
3- توپ های رنگی پس از دوباره قرار گرفتن در روی میز و یا بعد از افتادن در پاکت خارج از نوبتشان به عنوان جایزه یا پرتاب شدن به بیرون میز در جریان بازی قرار می گیرند.
توپ انتخابی :
1- توپ هدفی که برای بازیکن ضربه زدن به داور اعلام می کند و متعهد می شود که اولین ضربه را به آن بزند توپ انتخابی Ball ON آن بازیکن می باشد.
2- در صورت درخواست داور ضربه زننده باید توپ هدف خود را اعلام نماید.
توپ آزاد Free ball :
توپ آزاد توپی است که یک بازیکن می تواند پس از اسنوکرد شدن با خطای بازیکن مقابل در صورت ندیدن دو طرف توپ هدف انتخاب نماید. 

توپ به بیرو ن پرتاب شده :
چنانچه توپ در سطح بازی نبوده و یا داخل پاکت نیافتاده باشد، پس به بیرون میز پرتاب شده است.
توپهایی که بر روی لبه میز (یا باندها ) قرار می گیرد اگر خود بخود به روی میز برنگردد به منزله خروج توپ از میز می باشد.
اسنوکرد شدن ( ماسک شدن )
زمانیکه مسیر مستقیم توپ سفید ( کیوبال) برای ضربه زدن به قسمتی یا تمام قسمت همه توپ های در نوبت توسط توپ یا توپ های خارج از نوبت مانع ایجاد شود آن کیوبال اسنوکرد شده است پس اگر بتوان مستقیماً به انتهای لبه های کناری یک یا چند توپ در نوبت ضربه زد آن کیوبال اسنوکر (ماسک) نیست.
1- در صورت کیوبال در دست ، اگر از هر نقطه منطقه D برای ضربه زدن به توپ در نوبت طبق شرایط فوق مانع وجود داشته باشد کیوبال اسنوکرد شده است.
2- اگر توپ در نوبت توسط بیشتر از یک توپ خارج از نوبت اسنوکر شود :
الف- آن توپ با نزدیکترین توپ خارج از نوبت به کیوبال اسنوکر شده است .
ب- اگر آن توپ با بیشتر از یک توپ خارج از نوبت با فاصله یکسان از کیوبال اسنوکر شده باشد کلیه آن توپها ی خارج از نوبت تاثیر گذار در اسنوکرد شدن هستند.
3- اگر مسیر کیوبال با چندین توپ قرمز توسط چندین توپ خارج از نوبت مسدود شده باشد توپ تاثیر گذار در اسنوکرد شدن وجود ندارد.
4- کیوبال توسط باند نمی تواند اسنوکر شود و اگر مسیر کیو بال توسط انحنای باند مسدود شد و انحنای باند به کیوبال نزدیکتر از هر توپ خارج از نوبت باشد آن کیوبال اسنوکرد نشده است . و داور نمی تواند اعلام Free ball نماید و بازیکن که با خطای حریف در وضعیت قرار گرفته که لبه باند مانع از زدن توپ در نوبت او بشود نمی تواند از Free ball استفاده نماید و فقط می تواند از بازیکن خاطی بخواهد خودش ضربه بزند یا اینکه خودش به توپ در نوبت ضربه بزند.
5- زمانی که Free ball به جای قرمز است اگر توپ فری بال با هر قرمزی داخل پاکت شود امتیاز توپها با هم جمع می شود ولی زمانی که فری بال برای توپهای رنگی می باشد و اگر توپ فری بال با توپ نوبت هم زمان پاکت شوند فقط امتیاز توپ در نوبت محاسبه می شود.
تذکر1 : اگر بازیکنی توپ فری بالی را انتخاب می کند باید حتماً ضربه اولش به آن توپ برخورد نماید در غیر این صورت خطا محسوب و جریمه می شود به اندازه توپ در نوبت.
تذکر2 : چنانچه بعد از خطا قرمزها به هم چسبیده باشند قانون می بایست دو سمت توپ در نوبت دیده شود صدق نمی کند در این حالت به منزله دیدن هر دو سمت توپ تلقی می شود.ضربه هول :
اگر نوک چوب موقع ضربه زدن در روی کیوبال باقی بماند آن ضربه هول (PUSH ) محسوب می شود که :
1- پس از اینکه کیوبال به سمت جلو حرکت کرده است.
2- مگر اینکه فاصله کیوبال و توپ در نوبت بسیار کم بوده و ضربه به آخرین قطعه لبه توپ در نوبت برخورد نماید که با تشخیص داور این ضربه افه رو یا Follow Shot بوده و ضربه هول نمی باشد.
نقطه اشغال شده :
اگر توپی پس از پاکت شدن بدون تماس با توپ دیگر نمی توان در جای خودش قرار دهید آن نقطه اشغال شده نامیده می شود و می بایست جای بالاترین نقطه ای که خالیست قرار گیرد.
ضربه پرشی :
زمانیکه کیوبال از روی هر قسمت از هر توپ هدف عبور نماید( اعم از اینکه در موقع عبور با آن توپ تماس پیدا بکند یا نه) ضربه پرشی محسوب گردیده خطا می باشد( مگر ) :
1- ابتدا کیوبال با یک توپ هدف برخورد نموده و سپس از روی توپ دیگر پرش کند.
2- کیوبال ابتدا پرش کرده و سپس از برخورد با میز به توپ هدف برخورد نماید.
3- اگر کیوبال بعد از برخورد قانونی به توپ هدف با باند و یا توپ دیگر برخورد کرده و سپس از روی توپ پرش نماید.
عدم برخورد کیوبال با هدف – miss :
وقتی کیوبال ابتدا به توپ درنوبت برخورد ننماید و داور متوجه شود زننده تلاش کافی برای ضربه زدن به توپ در نوبت نکرده است آن بازیکن مرتکب عمل miss شده است.

form method=