X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
شنبه 3 فروردین‌ماه سال 1392

تجهیزات بازی بیلیارد تجهیزات بازی بیلیارد
میز استاندارد :
ابعاد – سطح بازی میز از لبه باندهای آن باید 1778×3569 میلیمتر باشد که حداکثر بمیزان 13+ و 13- میلیمتر می تواند قابل تغییر باشد.
ارتفاع میز :
ارتفاع میز از کف تا روی باند حداقل 851 میلیمتر و حداکثر 876 میلیمتر باشد. و گشادی دهنه پاکت ها براساس الگوی فدراسیون حرفه های جهانی خواهد بود.
خط بالک ( Baulk ) :
خط مستقیم که به موازات باند پایین و به فاصله 737 میلیمتر از آن ترسیم شود خط Baulk نامیده می شود
منطقه D :
نیم دایره ای که مرکز آن مرکز خط Baulk و شعاع آن 292 میلی متر می باشد.
نقاط توپهای رنگی :
چهار نقطه روی خط مرکزی میز به شرح زیر و جود دارند.
1- نقطه توپ سیاه که به فاصله 324 میلیمتر از باند بالاتر قرار دارد.
2- نقطه مرکزی یا نقطه توپ آبی که دقیقاً در مرکز میز بین باند بالا و پایین می باشد.
3- نقطه پیرامید یا نقطه توپ صورتی که دقیقاً وسط نقطه توپ آبی و باند بالا می باشد.
4- نقطه توپ قهوه ای که دقیقاً مرکز خط Baulk و منطقه D بوده و توپ زرد در گوشه سمت راست و توپ سبز در گوشه سمت چپ منطقه D قرار دارند.

توپ ها :
توپ ها از یک شکل تصویب شده به قطر 5/52 میلیمتر که با 05/0 میلیمتر قابل تغییر است می باشند. و :
1- وزن آنها کاملاً مساوی که در یک سری کامل حداکث 3 گرم اختلاف قابل اغماض است.
2- یک توپ با سری کامل توپ ها می تواند با توافق بازیکنان یا تصمیم داور تعویض گردد.
امتیاز رنگ توپها :
قرمز 1- امتیاز
زرد 2- امتیاز
سبز 3- امتیاز
قهوه ای 4- امتیاز
آبی 5- امتیاز
صورتی 6- امتیاز
مشکی 7- امتیاز

چوب :
چوب بازی نباید کمتر از 914 میلیمتر باشد و شکل و فرمی غیر از آنکه به طور عموم پذیرفته شده نداشته باشد. و حداکثری برای آن مشخص نشده است ولی در هر صورت شکل متعارف داشته باشد.
لوازم کمکی :
رست و چوب بلند و غیره به عنوان لوازم کمکی در شرایط سخت مورد استفاده قرار می گیرد که این نوع لوازم به طور نرمال در اطراف میز موجود بوده تا توسط بازیکنان یا داور ارائه می گردد و البته این نوع لوازم باید مورد تصویب و تایید کنفدراسیون جهانی ورزشهای بیلیاردی (WCBS ) باشد.

form method=